Polityka prywatności

W nawiązaniu do przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest KAMENA Krzysztof Kurek. Siedziba administratora: ul. Brzozowa 15, 05-220 Zielonka.

2. Przetwarzamy następujące dane naszych kontrahentów: nr NIP, nazwa firmy, imię, nazwisko, adres fizyczny, nr telefonu, adres email. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • składania ofert na towary i usługi
 • realizacji Państwa zamówień, w tym wysyłania towaru za pośrednictwem firm kurierskich
 • informowania Państwa o zmianach, promocjach, przerwach urlopowych i innych istotnych zdarzeniach w naszej firmie
 • zarządzania rozliczeniami i windykacji należności

4. Podstawą przetwarzania jest:

 • dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO, lub
 • umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO, lub
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez KAMENA lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Z uwagi na handlowy charakter naszej działalności Państwa dane są udostępniane naszym partnerom w zakresie koniecznym do realizacji usługi. Firmy zewnętrzne, jakie otrzymają Państwa dane to:

 • firma kurierska – w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia (imię, nazwisko, adres, nr tel.)
 • Poczta Polska (w przypadku korespondencji listowej do Państwa) – w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia (imię, nazwisko, adres)
 • biuro rachunkowe – zakresie koniecznym do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • nasz dostawca usług internetowych
  – w zakresie dostarczania, utrzymania i zabezpieczenia baz danych
  – w zakresie dostarczania, utrzymania i zabezpieczenia danych serwera poczty elektronicznej
 • firma windykacyjna – w przypadku braku zaległości płatniczych z Państwa strony
 • bank – w przypadku ew. zwrotu przez nas środków na Państwa konto (np. z tytułu faktury korygującej)
 • instytucje państwowe (policja itp.) – w przypadku obowiązku udostępnienia danych wynikającego z odrębnych przepisów

6. Państwa dane nie są udostępniane innym osobom lub firmom, w szczególności innym firmom handlowym, marketingowym itp.

 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub ochrony Państwa danych osobowych.

 

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

9. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

10. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;

 

11. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

 

12. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: KAMENA Krzysztof Kurek, ul. Brzozowa 15, 05-220 Zielonka lub na adres poczty elektronicznej: kamena[at]kamena.com.pl